<<<

Tro


   

::: Intro :::

I forbindelse med min LASEK laseroperation (gennemført i november 2009) begyndte jeg for alvor at tænke over dette sidste kapitel på min website. Det er gerne ved større forandringer, at vi mennesker kommer tættere på vor tro, som kan være en kombination af religion, videnskab og meget mere. Det at åbne mine øjne nu med mine nye øjne kan på mange måder siges at være et godt udgangspunkt for dette emne. I 2007 gennemgik jeg min 3. personlige krise. Ovenstående maleri og nedenstående digt er faktisk "produktet" af min krise.

Jeg synes, det er vigtigt at inddage f.eks. de 2 V
erdenskrige og "Den Kolde Krig" inkl. DDR tiden i forhold til det, at vi mennesker har en tro og et håb om bedre tider, som ingen kan tage fra os. Ligemeget hvor dyb en krise end måtte være. Hitler var på mange måder et specielt menneske, men hans egoisme og hans mistro førte til de største krige i menneskehedens historie, ligesom hans modstander Stalin var en kopi af Hitlers vanvid. Albert Einstein var til gengæld en anden person, der er relevant at nævne, fordi han blev forbundet med opfindelsen af atombomben, selv om det reelt bl.a. var Robert Oppenheimer, der stod bag. Opfindelsen af atombomben og brintbomben har skabt et nyt kapitel i forhold til vores tro, fordi vi er kommet tættere på at kunne tilintetgøre os selv på meget kort tid.

I den vestlige verden handler religion om næstekærlighed og en tro på, at man skal behandle hinanden godt, have moral og etik, samt at man kan tilgives, hvis man har begået nogle fejl, som ikke kan undgås i et menneskeliv, da fejlene også er det, der gør os til mennesker. Men efter min mening er bibelen "et fjer, som blev til fem høns", og derfor er jeg i dag agnostiker og "dansker-kristen".

Afslutningsvis er "tolerance", "tillid" og "tanker" 3 gode nøgleord til at forbedre ens tro.
Jeg nåede frem til, at min tro bedst kan udtrykkes som 3 digte. Jeg stiller spørgsmålene: "hvordan", "hvem" og "hvorfor".


 
"TO BE"


© Hvordan? ©

At finde sin tro
er for det digitale menneske ligesom
at bygge en bro
at skabe forbindelser imellem alle informationerne
at samle op på alle livserfaringerne
 
Kun på denne måde får man sin egen indsigt
undgår overdragelse af andres mentale slidgigt
får fornyelse frem for svigt

Når man så har fundet sin tro på et givent tidspunkt
har lært
at frasortere det lette
og fokusere på noget mere tungt
så er man blevet klogere på meningen med:

ALT
DET IMELLEM
0 og INTET

Måske har man så fundet sine værdier og visioner for nu
kan gøre vor jord og universet mere helt og mindre itu
©© Hvem
? ©©

Jeg er født ind i den vestlige verden, den kristne, protestantiske tro
efter en søgen har jeg fundet mit eget fundament og mere ro
spændende har dette emne altid været for mig
måske lidt mere end for dig og dig

Meget tro er menneskeskabt, koordineret og gået i arv
i løbet af tidens gang, tidens tendenser og tidens tarv
men kampen blusser også op igen og igen
her burde der være et stort MEN

For mig handler tro om mere end blot religion
også videnskab, politik, værdier, men også en illusion
fordi "skinnet kan bedrage" enhver
og den universelle kraft ved nok mer'

I Danmark har vi og jeg det super godt
er det et resultat, der egentlig er flot?
Jeg tænker her på "Star Trek" serierne og fremtiden
ikke på brokkeri, virkelighedsflugt, egoisme og grådigheden

Vi bliver eksplosivt flere og flere på denne jord
alligevel føler nogle sig alene, nogle kan ikke sidde ved samme bord
samtidig er sorg og død en klar nødvendighed
og der skal mere fokus på klimaet, uretfærdighed og elendighed

Denne jord er så ekstrem kompleks og udforsket
modsat universet, tiden, livet, forstørret og formindsket
 
"HOPE"

©©© Hvorfor? ©©©

Jeg ved godt, at dette er endnu et digt
men det er efter min mening også min pligt
at få flere til at søge og grave
tage stilling og give verden mere farve

Som menneske forhøjer man sig selv nogle gange
men det sker også, at ens hjerte udtrykker bekymrende sange
skiftende tanker gør os til en del af dualismen og dobbeltheden
mennesket er på godt og ondt en del af evigheden

Det digitale menneske bør komme med nye input
og give livets, tidens og universets gåde en anerkendende salut